PRIVACYBELEID LIV PHYSIQUE

Liv Physique is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Privacy van onze leden is voor ons erg belangrijk. In deze verklaring verklaren wij onze principes over privacy en beloven we hiernaar te handelen en ons te houden aan de richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Contactgegevens
Liv Physique

website: https://liv-physique.nl/contact/

Persoonsgegevens die wij verwerken
Liv Physique verwerkt de persoonsgegevens van eenieder die gebruik maakt van onze diensten en/of deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Via het contactformulier op onze website:

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoonnummer

Bij registratie voor een lidmaatschap:

NAW

 • Titel
 • Voornaam
 • Achternaam

Adres

 • Straat + huisnummer
 • Postcode + woonplaats

Overig

 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Financieel

 • Rekeninghouder
 • Rekeningnummer (IBAN)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Liv Physique heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter geen leeftijdscontrole uitvoeren en raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@liv-physique.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag van verwerking persoonsgegevens
Liv Physique verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Via het contactformulier op de website

 • Verwerking van een vraag of klacht via ons contactformulier

Bij registratie voor een abonnement via onze website of het inschrijfformulier

 • Het verwerken en beheren van een juiste administratie 
 • Het incasseren van abonnementsgelden
 • Contact opnemen in het geval van administratieve afhandelingen
 • Informeren over wijzigingen van onze producten en diensten
 • Mogelijkheid bieden gebruik te maken van de Trainin-app

Geautomatiseerde besluitvorming
Besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen, neemt Liv Physique niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dit betreft computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit). Liv Physique gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Trainin

 • Levert de software voor onze ledenadministratie
 • Levert de Trainin app
 • Beheert je persoonsgegevens [Liv Physique heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten]

Google

 • Statistieken om het gebruik van de Liv Physique website in kaart te brengen.

Bewaren persoonsgegevens
Liv Physique bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden
Liv Physique verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden bij noodzaak voor de uitvoering van onze overeenkomst met het lid of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Liv Physique gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wij maken gebruik van Google Analytics. Bij Google Analytics is je IP-adres gemaskeerd, is “gegevens delen” uitgezet en maken wij geen gebruik van andere googlediensten met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Het lid heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, evenals het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@liv-physique.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Liv Physique zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging persoonsgegevens
Liv Physique neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op het contactformulier via www.liv-physique.nl/contact/

Liv Physique, Lunteren, januari 2022